Občianske združenie Kras

Výzva_MAS/39//7.2/3

AKTUALIZÁCIA VYZVY č. 2 zo dňa 19.10.2020

Oznamujeme, že MAS OZ KRAS dňa 19.10.2020 z dôvodu aktualizácie príručky pre prijímateľa verzia 1.3 aktualizovala svoju výzvu MAS_039/7.2/3  . Aktualizácia sa týka všetkých príloh výzvy. Na základe zverejnenia Aktualizácie č. 1.3 Príručky pre prijímateľa touto aktualizáciou č 2 MAS Občianske združenie KRAS v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je zverejnenie Aktualizácie č. 1.3 Príručky pre prijímateľa.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od (19.10.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie

Aktualizovanú výzvu s prílohami nájdete tu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=03139105-49eb-403b-8d9f-7269ea54497e

 

Žiadateľov upozorňujeme, aby pri vypracovaní ŽoNFP používali aktualizované prílohy výzvy.

AKTUALIZÁCIA VÝZVY!!!!! 

Oznamujeme, že MAS OZ KRAS aktualizovala svoju výzvu MAS_039/7.2.3 . Touto aktualizáciou č1 MAS Občianske združenie Kras v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 30.11.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení  Link na výzvu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=03139105-49eb-403b-8d9f-7269ea54497e

Oznamuje Vám, že Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

dňa 20.05.2020 vyhlásila

Výzvu MAS_039/7.2/3 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 7.2. – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: 0905 981 918, manazer@maskras.sk

Výzvu si môžete stiahnúť tu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=03139105-49eb-403b-8d9f-7269ea54497e

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Počasie

dnes, pondelok 15. 7. 2024
slabý dážď 34 °C 20 °C
utorok 16. 7. slabý dážď 33/20 °C
streda 17. 7. veľmi silný dážď 36/20 °C
štvrtok 18. 7. silný dážď 30/18 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa