Občianske združenie Kras

Výzva MAS_039//7.5//2

AKTUALIZÁCIA VÝZVY  č. 2 zo dňa 19.10.2020

Oznamujeme, že MAS OZ KRAS dňa 19.10.2020 z dôvodu aktualizácie príručky pre prijímateľa verzia 1.3 aktualizovala svoju výzvu MAS_039/7.5/2. Aktualizácia sa týka všetkých príloh výzvy. Na základe zverejnenia Aktualizácie č. 1.3 Príručky pre prijímateľa touto aktualizáciou č 2 MAS Občianske združenie KRAS v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je zverejnenie Aktualizácie č. 1.3 Príručky pre prijímateľa.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od (19.10.2020. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie

Aktualizovanú výzvu s prílohami nájdete tu: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=25a2cc6c-6936-4d7d-9f7c-16ff2731fb6d

Žiadateľov upozorňujeme, aby pri vypracovaní ŽoNFP používali aktualizované prílohy výzvy.

 

AKTUALIZÁCIA VÝZVY!!!!! 

Oznamujeme, že MAS OZ KRAS aktualizovala svoju výzvu MAS_039/7.5.2 . Touto aktualizáciou č1 MAS Občianske združenie Kras v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 30.11.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení  Link na výzvu https://www.itms2014.sk/vyzva?id=25a2cc6c-6936-4d7d-9f7c-16ff2731fb6d

 

Oznamujeme, že Miestna akčná skupina Občianske združenie KRAS v zmysle ustanovení § 17 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o príspevku z EŠIF“)

dňa 20.05.2020 vyhlásila

Výzvu MAS_039/7.5/2 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci podopatrenia 7.5.  Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie..

Konzultácie a poradenstvo budú poskytované individuálne v pracovných dňoch počas trvania výzvy po telefonickom alebo mailovom dohovore:

kontakt: 0905 981 918, manazer@maskras.sk

Výzvu si môžete stiahnúť tu : https://www.itms2014.sk/vyzva?id=25a2cc6c-6936-4d7d-9f7c-16ff2731fb6d

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Počasie

dnes, štvrtok 23. 5. 2024
slabý dážď 19 °C 12 °C
piatok 24. 5. mierny dážď 20/13 °C
sobota 25. 5. slabý dážď 23/13 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 23/12 °C

Daruj 2%

  • Logo
  • Logo
  • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa