Občianske združenie Kras

Aktuality

 

Výberové konanie MAS OZ KRAS na pracovnú pozíciu

 

Miestna akčná skupina OZ KRAS vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

,,Manažér  MAS OZ KRAS“

Pracovná pozícia:        Manažér  MAS OZ KRAS

Miesto výkonu práce: Kancelária MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec

Pracovný úväzok: plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 1500,00 EUR

Dĺžka pracovné pomeru: pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2023

Termín na podanie žiadosti o zaradene do výberového konania je : 03.01.2022

Na osobné stretnutie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorým bude oznámený termín výberového konania. Informácie o našej MAS OZ KRAS nájdete na stránke: www.maskras.sk

Termín nástupu:  podľa dohody

Popis vykonávaných činností:

 • príprava a zmena výziev na predkladanie žiadostí o príspevok/ŽoNFP                 
 • výkon formálnej kontroly prijatých žiadostí o príspevok                                   
 • vypracovanie návrhu zmluvy s užívateľom/dodatku k zmluve s užívateľom
 • riadenie implementácie projektov užívateľov                                                  
 • výkon základnej finančnej kontroly, administratívnej finančnej kontroly                 
 • výkon finančnej kontroly na mieste                                                                
 • výkon kontroly výročných/záverečných/následných monitorovacích správ projektu
 • kontrola procesov verejného obstarávania (prieskumu trhu) užívateľov                 
 • priebežné riadenie projektového tímu                       
 • priebežné činnosti monitorovania a kontroly projektu                                      
 • vyhlásenie výzvy na implementáciu stratégie                                                 
 • spracovanie monitorovacej správy                                                                 
 • konzultácie k potenciálnym projektom užívateľov, konzultácie k projektom užívateľov         
 • účasť na školení, seminári, vzdelávaní           
 • vykonávanie animačnej aktivity                      
 • spracovanie ŽoNFP, dopĺňanie ŽoNFP          

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 2 roky - na zodpovedajúcej manažérskej pozícii  alebo 2 roky praxe v oblasti projektového manažmentu vo vidieckom alebo regionálnom rozvoji alebo fondov EU
 • výhodou VŠ vzdelanie
 • výhodou vodičský preukaz typu „B“  

Doklady k výberovému konaniu: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Osobné predpoklady:

komunikatívnosť, prijemné vystupovanie, flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, 

dôslednosť, pracovitosť, cieľavedomosť a ochota pracovať na sebe

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o prijatie do zamestnania a nami požadované doklady doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu: MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478 , 049 11 Plešivec v zalepenej obálke do 03.01.2022.  (Obálku je potrebné označiť ,,Výberové konanie – MAS OZ KRAS“.

Ďalšie informácie: Kontaktná osoba : Ing. Tomáš Várady PhD., tel.: 0905 598 626, email: kancelaria@maskras.sk

 

 

Ing. Tomáš Várady PhD.

Predseda združenia

 

 

 

 

Výzva pre odborných hodnotiteľov na podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

 

MAS OZ KRAS dňa 23.08.2021 vyhlásila výzvu pre odborných hodnotiteľov na podopatrenie 6.1 Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

Výzva pre odborných hodnotiteľov podopatrenie 6.1 s prílohami v DOC (59.26 kB)

 

 

 

Výberové konanie

MAS OZ KRAS na pracovnú pozíciu

 

Miestna akčná skupina OZ KRAS vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu ,,odborný asistent manažéra MAS OZ KRAS“

 

 

Pracovná pozícia: odborný asistent manažéra MAS OZ KRAS

Miesto výkonu práce: kancelária MAS OZ KRAS, ul. Čsl. Armády 478, 049 11 Plešivec

Pracovný úväzok: plný pracovný úväzok, mesačná hrubá mzda – 700,00 EUR

Dĺžka pracovné pomeru: pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2023

Termín na podanie žiadosti o zaradene do výberového konania je: 14.09.2021, pri osobnom doručení do 14.00 hod.

Na osobné stretnutie budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorým bude oznámený termín výberového konania. Informácie o našej MAS OZ KRAS nájdete na stránke: www.maskras.sk

Termín nástupu:  01.10.2021

Popis vykonávaných činností:

Odborný asistent manažéra zabezpečuje:

 • poskytovanie odbornej súčinnosti projektovému manažérovi pri plnení jeho úloh
 • súčinnosť pri príprave a zmene výziev na predkladanie žiadostí o príspevok
 • príjem a registrácia žiadostí o príspevok
 • príjem a vedenie evidencie prijatých žiadostí o platbu užívateľmi
 • výkon základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu užívateľa
 • sledovanie a kontrola stavu vybavenia žiadosti o platbu užívateľa
 • úhradu finančného príspevku užívateľovi
 • sumarizácia finančných podkladov
 • vykonávanie prieskum trhu

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa a min. odborná prax 2 roky,
 • alebo
 • ukončené úplné SŠ vzdelanie s maturitou a min. odborná prax 2 roky
 • Vodičský preukaz typu „B“  

Doklady k výberovému konaniu: 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke odbornej praxe v oblasti projektov financovaných z EŠIF/EPFRV
 • súhlas so spracovaním osobných údajov

Informácie o výberovom konaní:

Žiadosť o prijatie do zamestnania a nami požadované doklady doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478 , 049 11 Plešivec v zalepenej obálke do 14.09.2021 (pri osobnom doručení do 14.00 hod.). Obálku je potrebné označiť ,,Výberové konanie – MAS OZ KRAS Plešivec“.

Ďalšie informácie:

 

Kontaktná osoba : Ing. Katarína Görgeiová,   tel.: 0918 586 668,

email: kancelaria@maskras.sk

 

Bližšie informácie nájdete na stránke www.maskras.sk

 

Ing. Tomáš Várady PhD.

Predseda združenia OZ KRAS

 

Informačný seminár pre žiadateľov v rámci výzvy MAS_039/6.1/1 podopatrenie Mladý poľnohospodár 

MAS OZ KRAS dňa 13.7.2021 od 09:00 h do 17:00 h v obci Jablonov nad Turňou, v objekte GRANARIUM sýpka s vínnou pivnicou organizuje informčný seminár k výzve MAS_039/6.1/1 .

Je výzva vhodná  pre vás? Máte plán, ale zároveň aj nejasnosti? Nevyznáte sa v zložito písaných podmienkach výziev? Ak ste odpovedali "áno" aspoň na jednu otázku - v tom prípade tento informačný seminár je pripravený práve pre Vás.

Výzva MAS _039/6.1/1 je spolufinancovaná z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja MAS OZ KRAS v programovom období 2014 – 2020 . Informačný seminár sa uskutoční v rámci animácií územia MAS OZ KRAS. Účasť  je bezplatná.

Účasť na seminári žiadame nahlásiť telefonicky alebo e-mailom. Kontakt Tel: +0905 981 918, e-mail: kancelaria@maskras.sk

 

SPÚŠŤAME HLASOVANIE!

Hlasovať v súťaži Najkrajšia fotografia z územia MAS môžete do 26. 07. 2021 prostredníctvom lajku pod fotkou na FB NSRV SR

.

Hlasovať môžete formou "lajku" alebo akejkoľvek reakcie pod Vami obľúbenou fotografiou. Podporte svojich favoritov.

Ukončenie hlasovania bude dňa 26. 07. 2021 o 12:00.

Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR https://www.facebook.com/N%C3%A1rodn%C3%A1-sie.../photos/... .

Súťažné kategórie:

1. Naša príroda

2. Naši ľudia

3. Naše tradície

4. Naša budúcnosť

5. Naše „naj“

6. Život v našej MAS

7. Naše kroje

 

Interaktívna mapa

interaktívna mapa producentov

interaktivná mapa

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Počasie

dnes, pondelok 17. 1. 2022
slabé sneženie 4 °C -3 °C
utorok 18. 1. jasná obloha 2/-3 °C
streda 19. 1. jasná obloha 1/-3 °C
štvrtok 20. 1. rain and snow 2/-4 °C

Daruj 2%

 • Logo
 • Logo
 • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa