Občianske združenie Kras

Prebieha úprava webových stránok. Ospravedlňte prosím prípadné nedostatky.

Titulná stránka

Vitajte na novej stránke MAS Kras

 

Územie KRAS tvorí 19 obcí:

Ardovo, Bohúňovo, Bretka, Čoltovo, Dlhá Ves, Gemerská Hôrka, Gemerská Panica, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňou, Kečovo, Kunova Teplica, Meliata, Pašková, Plešivec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Slavec, ktoré sa rozhodli spoločne riešiť svoj vidiecky rozvoj v tejto časti Národného parku Slovenský kras.

 

Národná sieť Miestnych akčných skupín SR vydala tlačovú správu k aktuálnej situácii čerpania a implementovania finančných prostriedkov určených na rozvoj vidieka z programu LEADER pre programové obdobie 2014-2020. Sme na konci obdobia a situácia je kritická.

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

OZ KRAS

Vážení členovia OZ KRAS, priatelia a široká verejnosť,

 

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre MAS OZ KRAS.

Rovnako Vás prosíme o oslovenie ďalších ľudí vo Vašom okolí - príbuzných, známych, kamarátov, firmy alebo inštitúcie. Určite sa nájdu dobrí ľudia, ochotní pomôcť dobrej veci takouto formou.

O činnosti MAS OZ KRAS sa môžete dozvedieť na našej stránke  www.maskras.sk.

Finančné prostriedky, ktoré takto získame, použijeme na rozšírenie a skvalitnenie našej práce v našom regióne.

Ak máte dobré osobné kontakty na právnické subjekty vo Vašom okolí, prosíme, oslovte ich. Veríme, že využijeme každú možnosť na nadviazanie dobrej spolupráce a získame tým prispievateľov - podporovateľov pre MAS OZ KRAS.

Informácie a pokyny ako postupovať pri darovaní 2%, resp. 3% nájdete na stránke http://rozhodni.sk/  a vyhlásenie nájdete nižšie.

 

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou,                        

MAS OZ KRAS

Vyhlásenie

Názov

Občianske združenie KRAS

Forma

Občianske združenie

IČO

42100356

Ulica

Čsl. Armády č. 478

Mesto

Plešivec

PSČ

04911

 

Bankový účet:                          SK70 0900 0000 0050 3764 2915

 

________________________________________________________________________________________

Želáme Vám veselé Vianoce a šťastlivý nový rok 2020 !  MAS OZ KRAS

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet 2020 kívánunk !   MAS OZ KRAS

 

.

 

FREE ART FAIR - Gombasek výstava / Gombaszög kiálítás

Výstava obrazom, malieb , fotografií a ďalších umeleckých diel v Gombaseku 20.07.2019 o 14:00 hod. Viac info nižšie alebo na e-mail adrese: freeartfair2019@gmail.com

 

..

informácie

 

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019
 

Šikovní fotografi z územia MAS OZ KRAS, máte znovu príležitosť predstaviť vo fotografii všetko, čo je v našej MAS zaujímavé, krásne, atraktívne a jedinečné.


Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má záujem a doručí svoje fotografie spolu s prihláškou elektronicky na adresu kancelaria@maskras.sk, alebo osobne na prenosnom médiu (USB, CD,..) do kancelárie MAS OZ KRAS, Čsl. Armády 478, 049 11  Plešivec najneskôr do 27. mája 2018.


Fotografie musia spĺňať technické požiadavky:
• vo formáte .jpg
• veľkosť fotografie min. 1,5 MB
• môžu byť farebné alebo čiernobiele Autor uvedie:
• meno a priezvisko autora,
• krátky a výstižný názov fotografie (max. 50 znakov, vrátane medzier a interpunčkných znamienok), popis (max. 200 znakov), čo fotografia zobrazuje, pri akej príležitosti bola zhotovená a pod.


Informácie o súťaži:
V súťaži sú vyhlásené nasledujúce tematické kategórie:

1. Naša príroda krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej prírodné krásy,
bohatstvo, prírodné úkazy a zaujímavosti

2. Naši ľudia obyvatelia a ľudia z územia MAS vytvárajúci hodnoty

3. Naše tradície remeslá, tradičné jedlá, produkty a činnosti, ľudové umenie reprezentujúce
územie MAS

4. Naša budúcnosť deti a mládež a ich aktivity

5. Naše „naj“ pamätihodnosti, kultúrne dedičstvo, turistické atrakcie nachádzajúce sa
v území MAS

6. Život v našej MAS/VSP aktivity a činnosti, ktoré sa uskutočňujú v MAS

7. Naše kroje ľudové oblečenie v rôznych krojových prevedeniach určené na slávnostné
príležitosti, ako aj na všedný deň.


Každá MAS môže poslať do súťaže fotografiu do každej z uvedených kategórií, maximálne však jednu fotografiu do kategórie.

Fotografie budeme prijímať do 27. mája 2019. Komisia vyberie po jednej fotografii z každej kategórie a následne ich prihlásime do celoslovenskej súťaže.


Zaregistrované fotografie budú zverejnené na Facebookovej funpage, kde bude môcť verejnosť za ne hlasovať. Link na hlasovanie bude zverejnený aj na webovej stránke www.nsrv.sk a na stránke www.maskras.sk, aby bolo hlasovanie prístupné čo najširšiemu okruhu ľudí.


O absolútnom víťazovi súťaže rozhodnú účastníci Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2019, kde budú aj vyhlásené výsledky súťaže.


V prípade otázok volajte 0905 981 918, alebo mailujte: kancelaria@maskras.sk

 

Súbor na stiahnutie:    Prihláška do súťaže

.

 

Prípadová štúdia na FEŠRR - IMRD 2018
Na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre sa aj tento rok  realizovala medzinárodná  prípadová štúdia IMRD - International Master of Science in Rural Development na tému Ako komunitami vedený miestny rozvoj podporuje tvorbu sociálneho kapitálu a správu vidieckych oblastí v SR.
Prípadová štúdia (PŠ) sa uskutočnila v rámci medzinárodnej projektovej aktivity Erasmus+ IMRD – spoločný inžiniersky program, na ktorej sa každoročne podieľa Centrum medzinárodných programov FEŠRR. 
PŠ absolvovalo od 9. júla do 5. augusta 12 študentov z krajín: Nigéria, Južná Kórea, Kolumbia, USA, Španielsko, Nemecko a Francúzsko. Našej miestnej akčnej skupiny OZ KRAS sa zúčastnili študenti Silvia – Nemecko, Bankole – Nigéria, Kwanghun – Kórea a Anna – Nemecko. Spoločne sme sa pozreli na očakávaný prínos realizácie stratégie CLLD a význam samotných princípov prístupu LEADER. Osobitné poďakovanie patrí Jele Tvrdoňovej za odborný dohľad a sprostredkovanie spolupráce na tomto programe. 
Po úspešnej prezentácii výsledkov svojej práce študenti získali certifikáty. 
 
 
..
 
 

Vážení členovia MAS OZ KRAS

Pozývame Vás na zasadnutie Valného zhromaždenia MAS OZ KRAS

 

Dátum a čas konania: 06.02.2018 (utorok), 15:00 hod.

Miesto konania: Technologický inkubátorový dom Plešivec – Veľká sála

Program: 

 1. Otvorenie
 2. Voľba overovateľov, zapisovateľa
 3. Schválenie programu
 4. Správa predsedu MAS OZ KRAS
 5. Finančná správa za rok  2017
 6. Správa kontrolnej komisie
 7. Schválenie účtovnej závierky za rok 2017
 8. Schválenie výšky členského príspevku na rok 2018
 9. Schválenie rozpočtu na rok 2018
 10. Schválenie Dodatku č.3 k stratégii
 11. Rôzne
 12. Diskusia
 13. Záver

V prípade ak riadne zvolané Valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny členov MAS OZ KRAS, zvolávateľ Valného zhromaždenia zvoláva mimoriadne Valné zhromaždenie v zmysle čl. 7, odst. 7.9. Úplné znenie stanov občianskeho združenia KRAS. Mimoriadne valné zhromaždenie sa koná o 15.30 hod. dňa 06.02.2018. Takto zvolané Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet prítomných členov.

 

                                                      Ing. Tomáš Várady, PhD.

                                                           predseda MAS OZ KRAS

 

 

 

 

 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket

Želáme vám veselé Vianoce a šťastný nový rok

MAS OZ KRAS

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket És Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet Kívánunk!

MAS OZ KRAS

.

Pomôžte nášmu regiónu rásť a darujte nám 2% z Vašich daní.

Obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre

MAS OZ KRAS

 

MAS OZ KRAS

 

 

Vážení členovia OZ KRAS, priatelia a široká verejnosť,

 

obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre MAS OZ KRAS.

Rovnako Vás prosíme o oslovenie ďalších ľudí vo Vašom okolí - príbuzných, známych, kamarátov, firmy alebo inštitúcie. Určite sa nájdu dobrí ľudia, ochotní pomôcť dobrej veci takouto formou.

O činnosti MAS OZ KRAS sa môžete dozvedieť na našej stránke  www.maskras.sk.

Finančné prostriedky, ktoré takto získame, použijeme na rozšírenie a skvalitnenie našej práce v našom regióne.

Ak máte dobré osobné kontakty na právnické subjekty vo Vašom okolí, prosíme, oslovte ich. Veríme, že využijeme každú možnosť na nadviazanie dobrej spolupráce a získame tým prispievateľov - podporovateľov pre MAS OZ KRAS.

Informácie a pokyny ako postupovať pri darovaní 2%, resp. 3% nájdete na stránke Rozhodni.sk a vyhlásenie nájdete nižšie.

 

Ďakujeme Vám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S úctou,                        

MAS OZ KRAS

 

Vyhlásenie

 

 

 

Názov

Občianske združenie KRAS

Forma

Občianske združenie

IČO

42100356

Ulica

Čsl. Armády č. 478

Mesto

Plešivec

PSČ

04911

 

Bankový účet:                          SK70 0900 0000 0050 3764 2915

 

 

 

 

 

 


Aktuality a informácie v regione :

TÁBORTŰZ - VATRA

07. mája 2016  o 16.30 Vatra Gemerská Hôrka, Futbalové ihrisko,

2016. május 7-én 16:30-kor Gömörhorka tábortűz.

 

Tábortűz - Vatra

 

Obec Jablonov nad Turňou Vás srdečne pozýva na tradičnú ochutnávku vín, ktorá sa uskutoční dňa 30.04.2016 od 9.00 hod v miestnom kultúrnom dome.

..

Environmentálny deň

..

Z Plešivca (námestie) objednaný autobus odchádza o 7,45 a 8,15 hod.

           Prezentácia pred Obecným úradom v Bohúňove od 8,oo – 9,oo hod.

                          Otvorenie o 9,oo hod. – po otvorení výsadba stromov.

                                              Zahájenie čistenia o 9,15 hod.

                           so zastávkou na občerstvenie pri poľovníckej chate.

                       Pri budove obecného úradu  v Čoltove výsadba stromov

                                              a vyhodnotenie o 12,oo hod.

                                     Obed pred Obecným úradom v Čoltove.                                  

              Objednaný autobus z Čoltova do Plešivca odchádza o 13,oo hod.

                                  a z Čoltova do Plešivca a Rožňavy o 13,30 hod.    

Vážení občania,

v týchto mesiacoch OZ KRAS pripravuje Stratégiu CLLD územia pre Program LEADER. Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou územia MAS OZ KRAS je dôležitým dokumentom z hľadiska rozvoja regiónu a možnosti získania finančných prostriedkov z fondov EÚ pre obce, združenia a podnikateľské subjekty. Aby sme vytvorili  realizovateľnú a predovšetkým úspešnú stratégiu kancelária  navrhla pracovné a informačné stretnutia pre rôzne sektory:
- stretnutie 1. októbra 2015 pre starostov , na ktorom sa dohodli termíny a miesta obecných stretnutí. Starostovia dostali za úlohu osloviť občanov, podnikateľov , nezamestnaných  a dôchodcov
- stretnutie  3. októbra pre poľnohospodárov - na ktorom sa prezentovali možnosti v rámci stratégie pre poľnohospodárov
- 14.10.2015 stretnutie pre občanov obcí Hrhov, Hrušov, Silická Jablonica, Jabl. n. Turňou
- 19.10.2015 stretnutie  pre občanov obcí Ardovo, Dlhá Ves, Kečovo a Silická Brezová
- 20.10.2015  stretnutie  pre občanov  obcí Bohúňovo, Bretka, Gemerská Panica, Čoltovo  
-21.10.2015  stretnutie  pre  občanov obcí Gem. Hôrka, Pašková, Meliata, Kunova Teplica
- 22.10.2015 stretnutie pre občanov obcí Plešivec, Silica, Slavec
- 26.10.2015 stretnutie pre podnikateľov mimo poľnohospodárskej prvovýroby
- 27.10.2015 stretnutie pre marginalizované skupiny /rómov/

Pripájame fotky  stretnutí, ktoré už máme za sebou a niektoré  nás len čakajú. 

..ArdovoArdovoJ.n.TurňouJ.n.TurňouČoltovoČotovoGem. HôrkaGem.HôrkaJablonov nad TurňouJablonov nad TurňouPaškováPaškováPlešivecPlešivec

Príprava Stratégie 2014 - 2020

MAS OZ KRAS sa bude opäť uchádzať o podporu z EU fondov pre rozvoj regiónu. O tom, kam môže byť táto finančná pomoc nasmerovaná môžete určiť aj vy  vyjadrením svojho názoru na život vo vašej obci formou priloženého dotazníka. 

Ďakujeme za Váš názor a spoluprácu. 

Dotazník..

Poľnohospodárska platobná agentúra Vám dáva do pozornosti Výzvu č. 9/PRV/2015 na Opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie: 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov. Bližšie info:

http://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6877

 

Srdečne Vás pozývame - Szeretettel várunk mindenkit

.

BOLDVA - konferencia "Hagyományaink megjelenítése helyi termékekben" a festival "Aludttej fesztivál". Viac fotiek v Galérii.

..

 

Hlasovanie vo fotosúťaži - Najkrajšie fotky MAS/VSP

Zapojte sa do hlasovania a rozhodnite o víťazovi fotosúťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS / VSP".

MAS OZ KRAS posielalo fotografie do šiestich súťažných kategórií. Pre hlasovanie v jednotlivých kategóriách je potrebné kliknúť na názov danej kategórie a v nej následne dať hlas svojmu favoritovi. Hlasovať môžete v každej z kategórii, pričom jednej Vami vybranej fotografii môžete udeliť iba jeden hlas

Hlasovanie bude možné do 30. júna 2015. Zvíťazí fotografia, ktorá bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Fotografia s celkovo najvyšším počtom hlasov bude vyhlásená za absolútneho víťaza ročníka súťaže.

Na fotografie sa vzťahujú autorské práva a nie je dovolené ich kopírovať a šíriť bez súhlasu autora fotografie.

 

Kategórie:

Naša príroda - Prameň Sv. Margity Slavec - Prameň ku ktorému sa viaže príbeh Bieli a červení z knihy Krajina príbehov Slovenský Kras

Naša Príroda Prameň Sv. Margity Slavec - prameň ku ktorému sa viaže príbeh Bieli a červení z knihy Krajina príbehov Slovenský Kras

Hlasovanie: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48&k=1

 

Naši ľudia  - Bylinkár - Zber liečivých rastlín na planine Slovenského Krasu

Naši ľudia - Bylinkár - zber liečivých rastlín na planine Slovenského Krasu

Hlasovanie: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48&k=2

 

Naše tradície - Okná minulosti -ľudová architektúra v Silickej Jablonici

Naše tradície - Okná minulosti -ľudová architektúra v Silickej Jablonici

Hlasovanie: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48&k=3

 

Naša budúcnosť - Brána budúcnosti -územie MAS KRAS pripravené na ďalší rozvoj

Naša budúcnosť - Brána budúcnosti - územie MAS OZ KRAS pripravené na ďalší rozvoj

Hlasovanie: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48&k=4

 

Naše "naj" - Bretský profil -Geologicky atraktívny útvar nazvaný bretský profil

Naše Naj - Bretský profil - Geologicky atraktívny útvar nazvaný bretský profil

Hlasovanie: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48&k=5

Život v našej MAS/VSP - Trhy a festivaly

Život v našej MAS - Trhy a festivaly

Hlasovanie: http://www.nsrv.sk/index.php?pl=48&k=6

 

Ďakujeme za Vaše hlasy :)

 

Region Tour Expo Trenčín

..

V piatok 15. mája 2015 otvorilo svoje brány výstavisko Expo Center v Trenčíne, aby privítalo návštevníkov na 4. ročníku výstavy cestovného ruchu Region Tour Expo 2015, na ktorom sa prezentovala  MAS OZ KRAS v samostatnom výstavnom stánku. Výstavisko Expo Center Trenčín pripravilo 4. ročník výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO, s ktorým sa súčasne konal 3. ročník celoslovenskej cukrárskej výstavy TORTY & svet pečenia a Jarmok remesiel. Podtitul výstavy REGION TOUR EXPO „Spoznajte čaro blízkych regiónov“ napovedá, že sa toto podujatie sústredí na cestovný ruch najmä Slovenska, Českej republiky a tentoraz sa v Trenčíne odprezentovali aj zástupcovia Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Výstava trvala v tomto roku po prvýkrát dva dni (pred tým tri), do soboty 16. mája 2015. Viac fotiek nájdete v sekcii Galéria.

3. 3. 2021

Dôležité upozornenie!

AktualityZobraziť viac

18. 8. 2015

POZVÁNKA

NovinkyZobraziť viac

16. 7. 2015

Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov

NovinkyZobraziť viac

18. 5. 2015

Region Tour Expo Trenčín 2015

NovinkyZobraziť viac

15. 4. 2015

Pozvánka na tradičnú ochutnávku vín

NovinkyZobraziť viac

Interaktívna mapa

 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo
 • Logo

Adresa
Kontakt
Mapa