Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 21. 11. 2019
10 °C 8 °C
piatok 22. 11. 8/7 °C
sobota 23. 11. 9/5 °C
nedeľa 24. 11. 9/4 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí

EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

NSSMAS

 

Program rozvoja vidieka SR

košický samosprávny kraj

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Navigácia

Obsah

Oznamujeme Vám, že v rámci implementácie stratégie CLLD pre MAS OZ KRAS dňa 23.10.2019 bola vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o projekt nasledone:

Operačný program:    Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os:                5 – Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita:     5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ:           5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Aktivita:                       A1 Podpora podnikania a inovácií

Kód výzvy:  IROP-CLLD-Q091-511-001

Výzvu nájdete tu: 

Výzva IROP MAS KRAS IROP-CLLD-Q091-511-001.pdf (1.05 MB)

Prílohy k výve na stiahnutie: 

Príloha č. 1 Formular_Ziadosť o projekt _v_1.3_oktober 2019.docx (653.58 kB)

Príloha č. 2 Specifikacia_rozsahu_opravnených_aktivít_a_vydavkov_v_1.3 pre opatrenie 511.docx (87.71 kB)

Príloha č. 3 Zoznam_meratelnych_ukazovatelov_V_1.3 pre opatrenie 511.docx (796.62 kB)

Príloha č. 4 Kriteria_pre_vyber_projektov_v_1.3 pre opatrenie 511_opravená bez sledovania zmien.docx (1.49 MB)

 

Prílohy k žiadosti o projekt: 

Prílohy ku výzve 511.rar (8.46 MB)

 

Príručky: 

PRIRUCKY (2).zip (2.15 MB)