Interaktívna mapa

Aktuálne počasie

dnes, utorok 26. 3. 2019
9 °C 0 °C
streda 27. 3. 7/-3 °C
štvrtok 28. 3. 9/-6 °C
piatok 29. 3. 14/-1 °C

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

 


Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investujúca do vidieckych oblastí

EÚ

Leader

Národná sieť rozvoja vidieka SR

NSSMAS

 

Program rozvoja vidieka SR

košický samosprávny kraj

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Navigácia

Obsah

CEE Leader


MAS OZ KRAS je zakladajúcim členom CEE Leader. Manažérka mas oz kras p. silvia Pápaiová sa stala jediným podpredsedom tejto medzinárodnej organizácie.
Upevňovanie väzieb medzi stredoeurópskymi a východoeurópskymi mas-kami a vidieckymi komunitami

Pri príležitosti odovzdania maďarského predsedníctva EÚ Poľsku 1. júla 2011, sa predstavitelia MAS-iek, vidieckych obcí a organizácií rozvoja vidieka z 5 stredoeurópskych členských štátov EÚ stretli v Zakliczyne, južnom Poľsku, a odsúhlasili založenie siete CEE – LEADER, ambicióznej európskej regionálnej organizácie. Založenie tejto medzinárodnej siete bolo oznámené len deň po vydaní Finančného rámca EK, týkajúceho sa nového rozpočtu EÚ, vrátane finančných prostriedkov Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP), a len týždeň po vydaní Uznesenia EP o SPP, ktoré obsahovalo aj dôležité odporúčania vo vzťahu k aplikácii metodiky LEADER v SPP po roku 2013.

Nová CEE sieť má za cieľ vytvoriť väzby a posilniť súdržnosť medzi MAS-kami v nových členských štátoch, s cieľom prispieť k ich lepšej spolupráci a zabezpečiť „silnejší hlas“ ohľadne vývoja a obmedzení pri implementácii programov EPFRV (EAFRD) v programovacom období 2007 – 2013 a umožniť tak dôkladnú prípravu vidieckych komunít na budúce výzvy v rámci novej SPP 2014 – 2020. V ich záujme je taktiež posilniť väzby a výmenu informácii s LEADER–skupinami v západnej Európe, kde od roku 1991 MAS-ky a účastníci rozvoja vidieka získali omnoho viac skúseností pri implementácii územných (miestnych) programov a programov rozvoja vidieka. Z tohto dôvodu má CEE LEADER v úmysle byť neoddeliteľnou súčasťou Európskej asociácie LEADER pre rozvoj vidieka, ktorá úzko spolupracuje s Generálnym riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo a inými inštitúciami EÚ.

Kým sa CEE-LEADER zaregistruje v Maďarsku, jej cieľom je rozvíjať svoje „národné kapitoly“ na podporu lepšieho a silnejšie fóra súdržnosti pre súčasných členov a taktiež pre v budúcnosti pristupujúce MAS-ky. 15 zakladajúcich členov sa jednomyseľne zhodlo na tom, že stredoeurópske a východoeurópske MAS-ky v súčasnosti nie sú na národnej a regionálnej úrovni vhodne organizované, a preto bola potrebná organizačná, technická a morálna podpora, ktorá by im pomohla pri zhromažďovaní informácii o aktuálnych otázkach, ako aj o úspechoch, a upozorniť na ne riadiace orgány, platobné agentúry a príslušné fóra EÚ. Spoločenstvo CEE-LEADER sa zameriava na vytvorenie silnej a živej organizácie, ktorá bude ostatným demonštrovať hmatateľné výsledky a prínosy solidarity a partnerstva. CEE-LEADER prostredníctvom svojich národných a medzinárodných kanálov, primárne ELARD-u v Bruseli, bude môcť presne označiť množstvo byrokratických nezmyslov pri implementácií LEADER-a, a obnoviť tak nádej a nadšenie medzi príjemcami pomoci vo vidieckych oblastiach.

Záujemcovia môžu kontaktovať Koordinačný úrad CEE-LEADER (cee-leader@cserhatalja.eu), kde získajú kontaktné adresy zástupcov členských štátov CEE, kým nebude do prevádzky uvedená webová stránka (www.cee-leader.eu).

 

Zakliczyn, 2. júl 2011
Dr. Pal Hajas, prezident (Maďarsko)
hajas@cserhatalja.eu Pawel Czaja, viceprezident (Poľsko)
pawel.czaja@dunajecbiala.pl